ติดต่อเรา

Contact

Address:
งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา 30000 00-000, ประเทศไทย

Phone: 044-233000 ต่อ 2740-5 หรือ 2799

Fax: 044-233068

Mobile: 088-3082665

Contact Form

Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.